Menu

Kontingent og pris

image Husk kontingent

Betaling af kontingent er helt ufravigeligt i NKF. Klubbens økonomi kan ikke hænge sammen uden kontingenter. I NKF modtager vi på lige fod med andre idræts- og kulturforeninger tilskud fra kommunen til klubbens drift. Tilskudsreglerner er bla. baseret på antallet af betalende medlemmer, og kommunen foretager regelmæssig kontrol af de faktiske forhold omkring vores kontingentinddrivelse.

I NKF kan man normalt komme og træne 3 gange eller 14 dage uden at være indmeldt. Derefter skal man indmeldes i klubben og kontingent skal betales.

Kontingent opkræves halvårligt i august og januar.

I NKF har vi den holdning, at der ikke er plads til gratister. Vi lukker et hold, hvis der er for mange skyldnere. Denne konsekvens kan forekomme urimelig og at det rammer de forkerte, nemlig dem som betaler kontingent, men det er desværre nødvendigt for at komme problemet til livs.

Vi har også en klar politik om at skyldnere ikke får udleveret deres spillercertifikat før skyldig kontingent er betalt.

  • HUSK at du selv er ansvarlig for at betale kontingent. Det er ikke anderledes her i NKF end når det gælder din egen husleje eller billånet!
  • HUSK at man ikke kan træne eller spille kamp i NKF, hvis man ikke har betalt sit kontingent.
  • HUSK at dit spillercertifikat tilbageholdes, så længe du ikke har meldt dig ud og/eller undlader at betale skyldig kontingent.

 

Kontingentsats fastsættes ved den årlige generalforsamling i slutningen af februar. Vi praktiserer ikke særlige rabatordninger. Trænere med børn i klubben kompenseres på anden vis. Søskenderabat bruger vi heller ikke da vores priser generelt er lave. Kontingent betales februar og august. Ved udmeldelse refunderes ikke for resterende kontingentperiode.

Betaling: I NKF opkræves kontingent online, og betales med enten Visa/Dankort eller MasterCard. Læs mere på siden Sådan betales kontingentet eller klik her.

Har du ikke Visa eller MasterCard, kan kontingent betales direkte til nedenstående konto:

Konto til indbetaling af kontingent

Danske Bank: Reg.:1551, kontonummer: 4791509300

HUSK at anføre navn, adresse og fødselsdato - så klarer vi resten!

Årligt kontingent* fastlagt ved general forsamling 21. februar 2018:
(*kontingent opkræves halvårligt i februar og august.)

Bliv medlem - find afdeling, klik og udfyld. OBS: Senior skal scrolle til bunden og vælge over eller under 25.

Afdeling Vejl. Fødselsår ½-årligt Årligt
Passivt medlem   200,- 400,-
U4-U5 Piger/Drenge 2015 500,- 1000,-
U6-U7 Piger/Drenge 2014-2013 800,- 1600,-
U8-U9 Drenge 2012-2011 900,- 1800,-
U10-U19 Drenge 2010-2001 1150,- 2300,-
U8-U12 Piger 2012-2008 900,- 1800,-
U13-U15 Piger 2007-2005 1000,- 2000,-
Senior (Kvinder/Herrer) swipe op og vælg over eller under 25   700,- 1400,-
Old boys, Veteran, SuperVeteran   600-, 1200,-

Vejledende fødselsår dækker sæsonen juli 2019 - juni 2020.

For translation of the membership form - click here to download pdf in english