Menu

NKF SAMARBEJDER MED DIF GET2SPORT

image
Nina Saaby Duschek Fritidsvejleder / get2sport medarbejder
08. november 2019 kl. 13:58

NIVÅ-KOKKEDAL FODBOLDKLUB SAMARBEJDER MED DIF GET2SPORT

Vi er stolte af at kunne fortælle at Nivå-Kokkedal Fodboldklub samarbejder med DIF get2sport om at få flere børn og unge fra de almene boligområder i Nivå og Kokkedal til at spille fodbold. Det er primært pigefodbolden vi har fokus på og vi har på meget kort tid fået klubbens U10-U13 hold til at vokse markant. De var 7 piger da vi startede samarbejdet i foråret – nu er de 24 tilmeldte piger og flere kommer til. DIF get2sports medarbejder fungerer som bindeled mellem spillere, forældre, trænere og klubbens bestyrelse. Der samarbejdes med Nivå Nu, Kokkedal På Vej og fritidsvejledere fra Fritidsbutik (Fredensborg Kommune). 

 

Lidt om DIF get2sport 

”DIF get2sport handler om at styrke de lokale idrætsforeninger i udsatte boligområder, så børn og unge kan blive medlem af en forening. Det frivillige idrætsforeningsliv har nogle særlige udfordringer i udsatte boligområder. Det kan være en overrepræsentation af børn, hvis forældre ikke er etnisk danske og/eller er uden for arbejdsmarkedet. Det kan også være en overrepræsentation af beboere fra kulturer, som ikke kender den danske idræts- og foreningskultur. For at idrætsforeningerne kan fungere, er det nødvendigt at finde den rette balance mellem antallet af frivillige og antallet af aktive børn og unge. Derfor arbejder DIF get2sport med at aflaste de frivillige kræfter i idrætsforeninger i de udsatte boligområder, så de kan koncentrere sig om træningen og klubdriften i stedet for at sande til i praktiske og sociale problemer. Dermed bliver det mere attraktivt at være træner og lettere at rekruttere frivillige. Indsatsen er altid tilpasset de lokale forhold og udfordringer og ikke mindst de lokale idrætsforeningers styrker og begrænsninger. Der er derfor ikke tale om et færdigt koncept, der er udrullet i alle DIF get2sport-områderne. Alligevel kan indsatserne dog deles op i seks områder.

Herover ses nogle af pigerne i deres NKF / Get2Sport fodboldtøj.