Menu

Førsteberøringer

En førsteberøring er spillerens første boldberøring ved boldmodtagelse. 

 

Aldersgruppe

Førsteberøringer skal vægtes i alle aldergrupper som en integreret del af basistræningen.

 

Vejledningspunkter

Spilleren skal før boldmodtagelse:

  • orientere sig

Spilleren skal ved boldmodtagelse:

  • se på bolden
  • fornemme spændingsniveau i foden. Bolden vil ofte springe væk, hvis foden er for spændt.
  • få så stor kontaktflade med bolden som muligt

 

Differentiering

+ mere modstand og pres

+ førsteberøring med temposkift

+ førsteberøring ind i et frit rum

+ førsteberøring med retningsskift

 

– blød pasning til spilleren, som skal tage sin førsteberøring

– ikke stille krav til, at spilleren skal orientere sig inden boldmodtagelse

- ingen modstand eller pres

Luk