Menu

Halvliggende vristspark

Det halvliggende vristspark bruges til afleveringer over længere distancer, fx sideskift. 

 

Aldersgruppe

Spillerne skal stifte bekendtskab med halvliggende vristspark på U11 og U12, men sparket skal primært øves fra U13. 

 

Vejledningspunkter

  • se på bolden før og under boldkontakt
  • skråt tilløb
  • balance. Lad den modsatte skulder - i forhold til sparkefoden - pege i sparkeretningen, før du går til bolden
  • støttebenet placeres lidt væk fra bolden på højde med bolden.

Spilleren skal under sparket:

  • sparkebenet/vristen skal være strakt ved boldkontakt
  • ramme bolden i bunden, så den får luft under sig efter kontakt
  • ramme bolden i centrum, så den ikke får sideskru

 

Halvliggende vristspark skal øves med både højre og venstre fod.

 

Differentiering

+ spark til medløbsbold

+ spark til modløbsbold

 

- spark til bold, der ligger stille

Luk