Menu

Nytårshilsen og ny information vedrørende coronavirus

image
Karsten Warming
30. december 2020 kl. 21:01
opdateret 30 december 2020


Nivå, den 30. december 2020

(Udskriftsvenlig pdf - klik her)

 

NYTÅRHILSEN OG NY INFORMATION
VEDRØRENDE CORONAVIRUS

Kære medlemmer af Nivå-Kokkedal Fodboldklub og forældre,

År 2020 er snart ved at rinde ud. Et på alle måder meget atypisk år for os som forening, hvor vi i den grad har været hæmmet i vores normale aktiviteter.

Fra bestyrelsens side skal lyde en stor tak for jeres tålmodighed og ­jeres opbakning. Selvom vi har mødt en del til tider vrede og frustrerede medlemmer og forældre, har vi også mødt rigtig mange forældre og medlemmer der har udvist stor forståelse for den måde som vi har grebet situationen an på i 2020. I skal vide at de begrænsninger vi løbende har indført, ikke er for at genere nogen, men er for at sikre et så sikkert miljø som muligt, og for at efterleve alle de restriktioner som myndighederne udstikker.

Vi håber i den grad at det bliver bedre i 2021, om end der nok kommer til at gå noget tid, inden vi igen kan have træning, kampe og arrangementer i fuldt omfang. Men vi glæder os til vi igen kan være sammen om fodbolden og aktiviteterne i NKF.

I december har vi modtaget nogle henvendelser omkring brugen af anlægget til privattræning, herunder mere eller mindre organiseret privattræning, også fra personer med tilhørsforhold til andre klubber m.v. Vi kan ikke regulere dette da det er et kommunalt anlæg, men vi er i dialog med Kommunen om forholdet, og vi forstår godt at nogle undrer sig over at andre kan gennemføre træning når vi ikke gør det.

Baggrunden for at vi i NKF ikke gennemfører træning er, at vi som klub ønsker at overholde restriktionerne om forsamling af maksimalt 10 personer ad gangen, og da det rent logistikmæssigt ikke kan lade sig gøre at gennemføre træning for alle når der alene kan være 9 spillere ad gangen med en træner. Vi ønsker som klub ikke at medvirke til en øget smitte af Covid-19, da det alene vil medføre at der går længere tid førend vi kan komme tilbage til mere normale tilstande. Hertil kommer at vi af myndighederne har fået oplyst, at vi risikerer at få bøden hvis forsamlingsforbuddet overskrides.

I går aftes meldte Regeringen ud at de nugældende restriktioner forlænges til i hvert fald den 17. januar 2021. Det betyder desværre at vi fortsat ikke har nogen aktiviteter i NKFs regi førend tidsligst den 18. januar 2021. Alle kampe i DBU / DGI-regi er aflyst i samme periode.

Café Karsen holder naturligvis lukket i samme periode.

Vi vil løbende orientere om eventuel forkortelse eller forlængelse af lukkeperioden, og håber på alles forståelse for dette tiltag.

Med disse ord vil vi i bestyrelsen ønske jer alle et rigtig godt nytår. Pas godt på jer selv og hinanden.

Sportslige hilsner
På bestyrelsens vegne

Karsten Warming, Formand

Cookies - NKF bruger cookies for at give klubben overblik over brug af hjemmesiden.
Mere info om cookies - klik her