Menu

VIGTIG INFORMATION OM GENÅBNING AF KARSEN

image
Karsten Warming
27. februar 2021 kl. 17:54
Skrivelse til medlemmerne 27. februar 2021

Nivå-Kokkedal, den 27. februar 2021

 

 

VIGTIG INFORMATION OM

GENÅBNING AF KARSEN


Kære medlemmer af Nivå-Kokkedal Fodboldklub og forældre,

Denne informationsskrivelse er VIGTIG, og vi beder alle spillere og forældre til spillere om at læse denne skrivelse, da den er afgørende betydning for, at vi kan holde Karsen åben.

Forsamlingsforbuddet forhøjes fra mandag den 1. marts 2021 til 25 når det er i forbindelse med udendørsidræt. Vi glæder os meget til at vi sammen med jer skal genåbne Karsen for god fodbold, socialt samvær og ikke mindst nogle gode oplevelser sammen.

I lighed med da vi genåbnede i foråret 2020, er vi underlagt en række restriktioner som vi skal overholde, og det er nødvendigt at alle overholder disse! Ellers risikerer vi store bøder.

Det korte overblik

 • Omklædningsrum: Er aflåst – alle møder omklædt, tager fodboldstøvler på træningsbanen
  Der er ingen vask af træningstøj for hverken U17 eller senior foreløbigt og spillerne er selv ansvarlige for vask af eget træningstøj!
 • Træning: Der er tilbydes træning 2 gange ugentligt for alle årgange Vedhæftet er der en træningsplan som forventes at være gældende indtil vi kommer på græs.
  Man skal melde sig til træning! Dette er af hensyn til smitteopsporing. Er man ikke meldt til træning kan man desværre ikke deltage i træningen.

  Husk din kontingentbetaling! Fristen for betaling er d. 26. februar 2021

 • . Træningstider / mødetider:
  • Træningen starter henholdsvis kl. 17 for nogen og kl. 18.40 for andre.
  • Mødetid for hold der starter kl. 17.00, ankommer til Karsen mellem kl. 16.50-17.00
  • Mødetid for hold der starter kl. 18.40, ankommer til Karsen kl. 18.35 ikke før.
  • Når man ankommer til Karsen går man direkte til den bane hvor der skal trænes og efter træning går man direkte hjem!
 • Forsamlingsforbud: Der gælder fortsat et forsamlingsforbud på 5 personer og derfor kan forældre desværre ikke følge træningen, hellere ikke ved hegnet på kunsten eller anlægget i øvrigt.
 • Afsætning/afhentning af børn.
  • Forældre må gerne vente i bilerne i forbindelse med afhentning og afsætning
  • Afhentning af spillere efter træning – aftal med de børn som hentes i bil, at de selv finder jer på parkeringspladsen.
 • Materialer: Ingen spillere må medbringe egne materialer, den eneste undtagelse er målmænd der gerne må medbringe sin målmandshandsker.
  Ovenstående gælder fordi, at klubben sørger for at alle materialer som er brugt til træning, herunder bolde, kegler, stiger m.v. desinficeres efter træning og er klar til næste træning.
  Trænerne er de eneste der henter materialer!
 • Drikkedunk: Alle spillere medbringer egen drikkedunk og gerne håndsprit – alle skal have sprittet hænder af inden træningsstart samt efter træningen. Husk at fylde din egen drikkedunk inden træning. Ingen drikkedunk = ingen vand under træningen og dette er ikke smart.
 • Sygdom: Det burde ikke være nødvendigt at sige, men vi gør det alligevel……
  • Ved sygdom eller tegn på COVID 19 skal man ikke komme til træning og blive hjemme til 48 timer efter symptomophør. 
  • Er spilleren nær pårørende til en der er testet positiv eller som udviser tegn på COVID 19 må spilleren ikke komme til træning før der kan fremvises 2 negative test (jvf. styrelsen for patientsikkerhed om at være nær pårørende). 
  • Hvis der er konstaterer COVID 19 skal der ALTID være en dialog med trænerteamet på årgangen inden spilleren vender tilbage.

Hvis man som spiller konstateres Covid-19 positiv skal klubben straks orienteres på mail; nkf@nkf.dk og formand@nkf.dk. Herefter sørger klubben sammen med smitteopsporingen for eventuel videre kontakt til spillere der skal orienteres.

 • Corona ansvarlige:
  Bestyrelsen og Corona ansvarlige vil som udgangspunkt være til stede på alle dage hvor der er træning i tidsrummet fra 16.45 til 19.00.
  Vi beder alle om respektere de anvisninger som gives af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsens medlemmer er instrueret i at forsøge at sikre overholdelse af alle de retningslinjer som vi i NKF pålægges af myndighederne og Kommunen, for derved at sikre at anlægget ikke lukkes ned igen. Bestyrelsen forsøger ikke at genere nogen med anvisningerne, men skal sikre at alle så vidt muligt undgår smitte.

Anlægget er som udgangspunkt lukket for offentligheden i de tider hvor NKF har træning (dette efter aftale med Kommunen). Bestyrelsen og de Corona ansvarlige på anlægget er bemyndiget til at bede forældre og andre personer om at forlade anlægget hvis nødvendigt for at overholde de regler der er sat, hvis bestyrelsens/de Corona ansvarliges anvisninger ikke overholdes, kan træningen desværre blive indstillet.
Tag godt imod bestyrelsens medlemmer og de Corona ansvarlige. De er her på 100 % frivillig basis og har alene ønske om at sikre et godt træningsmiljø i disse specielle tider.

Hvis I skulle have spørgsmål, er I som altid velkommen til at kontakte undertegnede,

(formand@nkf.dk) eller klubbens administrator Lasse Larsen (nkf@nkf.dk).

 

Sportslige hilsner

På bestyrelsens vegne

Karsten Warming, Formand

Cookies - NKF bruger cookies for at give klubben overblik over brug af hjemmesiden.
Mere info om cookies - klik her