Menu

Nyhedsbrev 2016-1

image
01. marts 2016 kl. 14:38
Nyhedsbrev fra Nivå-Kokkedal Fodboldklub

Kære Alle,

Her kommer årets første nyhedsbrev fra Nivå-Kokkedal Fodboldklub, på årets første forårsdag.

Selvom vi officielt har haft vinter i Danmark, så har fodboldene ikke ligget stille. Både på Karsen og i Niverødsgårdshallen, er der blevet trænet flittigt, og holdene har spillet en masse kampe i vinterturneringerne. Det har bevirket, at vi i den normalt stille del af sæsonen, har kunnet byde en del nye medlemmer velkommen. Men igen modsat normalen, har vi i vinter udover indendørs træningen, fortsat har kunnet træne på Karsen.

Generalforsamling


For 14 dage siden, 4. februar afholdt Nivå-Kokkedal Fodboldklub, den årlige ordinære generalforsamling. Referatet fra denne findes på klubbens hjemmeside - klik her.

Et kort resume af generalforsamlingen får I her, med lidt tilføjelser:

Punkt 3 – afstemning om ophør af FC Øresundsamarbejdet.

HUI og NKF var blevet enige om at opløse samarbejdet omkring FCØ med virkning fra 1. januar 2016, dog med ikrafttrædelse sommeren 2016, så sæsonen kan afsluttes. Dette skulle godkendes på generalforsamling i begge klubber. I NKF blev det enstemmigt og med alle stemmer vedtaget.

HUI afholdt generalforsamling 24. februar, og vi afventede melding fra HUI inden udsendelse af dette nyhedsbrev, for at kunne informere om resultatet. I HUI valgte man at følge trop, og også fra deres side blev det vedtaget at opløse samarbejdet om FCØ

Punkt 6 – Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent.

For at kunne tilbyde mere og bedre træning for ungdomsspillerne, blev der på generalforsamling vedtaget justeringer af kontingentsatserne. De nye satser fremgår af referatet, og kommer naturligvis også på hjemmesiden.

Punkt 8 – Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Der var genvalg til følgende medlemmer, Pia Quack (kasserer), Michael Lindberg, samt Lars Merkelsen. Daniel Espersen udtrådte af bestyrelsen, ligesom også Trine Koch-Nielsen udtrådte.

Nye ansigter i bestyrelsen er:

Karin Hartling er en af klubbens aktive forældre. Hun har 2 drenge i klubben. Adam på årgang 2008, som hun indtil for ganske nylig var holdleder for. Og så er der Alexander på årgang 2010. Faktisk har Karin 3 drenge i klubben. Hendes mand Sergio, er også aktiv i NKF. Sergio træner årgang 2010, efter at have været assistent på årgang 2008.

Morten Friis er en af klubbens unge ildsjæle, og spiller til daglig bold i serie 3. Morten var blandt andet næstformand i NordØst FC, der sidste år kom til NKF. Så Morten har en masse fodbold erfaring, som vi er glade for, han aktivt vil bidrage med både på og uden for banen.

Se alle bestyrelsesmedlemmerne her

Foruden de 2 faste nye i bestyrelsen, står Berit Jakobsen klar på sidelinjen som suppleant. Berit er mor til Noah fra årgang 2003, og hendes store knægt Adam spillede også i NKF. Så Berit har også brugt mange timer på Karsen.

Punkt 10 Eventuelt

Som afslutning på generalforsamling blev et par af klubbens ældre ildsjæle fremhævet. Tidligere formand Michael Svane og tidligere kasserer Ole Schiøth blev hædret med titlen æresmedlem for deres store arbejde for klubben.

Referat fra generalforsamlingen kan som nævnt læses på hjemmesiden - Nyheder-Bestyrelsen-Referat fra ordinær generalforsamling 04-02-2016.

 

NKF Frivilligkorps


Frivilligkorpsets laver opslag på Facebook, med arbejdsopgaver. Det er små opgaver, som man kan byde ind på. Ingen tvang, bare venlig frivillighed og ren hygge.

Se mere på hjemmesiden og NKF Frivilligkorps på Facebook.

Kontingent


Klubbens kasserer har sendt kontingent opkrævning ud. Betalingsfristen er den 7 marts. Har du ikke modtaget et girokort, bedes man henvende sig til klubbens kasserer Pia Quack, enten via mail
pquack@invacare.com  eller telefonisk 61556100.

Hvis spillernes kontingentindbetaling ikke registreres, låses spillerens spilletilladelse, og træneren informeres om det skyldige beløb. Spillere der skylder kontingent kan ikke deltage i hverken kamp eller træning, så længe der er restance. Derfor er det vigtigt, at man hurtigt får afklaret dette med klubbens kasserer Pia.

Kunstbanen ligner til tider en losseplads


Det er blevet bemærket, at der ofte ligger skrald på kunstbanen. Det er desværre alt lige fra strømpetape til gamle dåser. Tag jeres affald med fra banen, og smid det i skraldespanden udenfor. Læs regler for brug af kunstanen på hjemmesiden –
klik her.

Kunstgræsbanen skal holde i mange år. PAS GODT PÅ DEN!

Møde med holdlederne


Alle klubbens holdledere skulle have holdt et lille komsammen i Cafe Karsen. Desværre måtte dette aflyses på dagen. Formålet med mødet, var / bliver, at styrke sammenholdet endnu mere og vidensdele på tværs af årgangene på det som foregår udenfor banen.

Hjemmesiden


Hjemmesiden er under lidt ombygning. Ikke det store, men vi prøver at gøre den så nem at gå til som muligt. I den proces kan der være links eller menuer som ikke virker korrekt. Meld endelig tilbage til Lars Merkelsen, så det kan blive rettet. I er også meget velkomne til at komme med forslag, ris eller ros –
bare klik her.

 

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen i Nivå-Kokkedal Fodboldklub

Cookies - NKF bruger cookies for at give klubben overblik over brug af hjemmesiden.
Mere info om cookies - klik her