Menu

KLUB 500

image

KLUB 500 - PRIVAT SPONSORAT SOM UDELUKKENDE GÅR TIL
VORES BØRNE OG UNGDOMSHOLD I NKF

HUSK at DU som privatperson, har mulighed for at blive sponsor i NKF, og
dermed være med til at støtte, at vi kan lave flere sociale arrangementer for
vores børne og ungdomshold.

Det koster kr. 500,- om året, og dit navn kommer på vores ”KLUB 500” tavle, der
er lavet til formålet og hænger i Café Karsen.
Spred gerne det gode budskab, og er du interesseret i at blive sponsor, så
kontakt Tine Øberg på sponsor@nkf.dk